Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку  услуге прибављања техничке документације (јавна набавка бр. 2/2019)

Позив за подношење понуда_12.02.2019

Конкурсна документација_12.02.2019

Појашњење Конкурсне документације_19.02.2019

Одлука о додели уговора_01.03.2019

Уговор

Обавештење о закљученом уговору_29.03.2019