Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на територији Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 2/2018)

Позив за подношење понуда_29.01.2018

Конкурсна документација_29.01.2018

Одлука о додели уговора_07.02.2018

Обавештење о закљученом уговору_14.02.2018

Уговор