Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  услугe унапређења положаја националних мањина на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 10/2020)

Позив за подношење понуда_10.03.2020

Конкурсна документација_10.03.2020

Одлука о додели уговора_19.03.2020

Обавештење о закљученом уговору_30.03.2020

Уговор