Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења у области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара у 2023. години.

 

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину („Службени лист града Београда“, бр.121/2022) износи 1.500.000,00 динара.

 

Програм/пројекат се мора реализовати на територији Градске општине Звездара, односно мора бити од интереса за кориснике са територије Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 27. фебруар 2023. године.

 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта.

 

Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 15.12.2023. године.

 

Пријава се подноси искључиво на Пријавном обрасцу који се може преузети са званичног сајта Градске општине Звездара www.zvezdara.rs  Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу. Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

 

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-958 (Марија Дамјановић) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Прилози:

 

  1. Jавни конкурсза доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара
  2. Пријавни образац
  3. Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019)
  4. Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018)
  5. План јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021 – 2026.г. можете видети наhttps://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2022/01/Plan-javnog-zdravlja.pdf