Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: информатичка опрема (јавна набавка број 23/2017)

Позив за подношење понуда_25.09.2017

Конкурсна документација_25.09.2017

Одлука о додели уговора_17.10.2017

Обавештење о закљученом уговору_17.11.2017

Уговор

Извештај о реализацији уговора_17.11.2017