Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: набавка добара: опрема за видео надзор са уградњом (јавна набавка бр. 33/2018)

Позив за подношење понуда_09.11.2018

Конкурсна документација_09.11.2018

Појашњење и измена конкурсне документације_13.11.2018

Конкурсна документација_измењена верзија-13.11.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_13.11.2018

Појашњење и измена Конкурсне документације_16.11.2018

Конкурсна документација_измењена верзија-16.11.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_16.11.2018

Одлука о обустави поступка_30.11.2018

Обавештење о обустави поступка_10.12.2018