Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: мобилна телефонија (јавна набавка мале вредности бр. 6/2017)

Конкурсна документација_27.04.2017

Позив за подношење понуда_27.04.2017