У Скупштинској сали Градске општине Звездара у понедељак, 22.октобра одржана је трибина на тему „ Постојећи програм подршке и помоћи породицама оболелим од деменције“.

Трибина је наставак активности мреже социјалних партнера у оснивању, а коју за сада чине Волонетрски сервис Звездаре, ХХУ „Хлеб живота“ и Удружење „Окриље“, који имају искуство у непосредном раду са породицама лица оболелим од деменције. Скуп је био намењен професионалцима који се баве проблемима деменције, оболелима и члановима њихових породица, удружењима и свима који желе да се информишу о овој болести, симптомима, свакодневним проблемима и препрекама са којима се породице суочавају.  Активности неформалне мреже реализују се од 21.септембра у Волонтерском сервису Звездаре и ХХУ „Хлеб живота“.

У препуној сали на трибини су присуствовали поред старијих суграђана са Звездаре и других београдских општина, представници преко 20 породица које имају члана оболелог од деменције, представници Градске општине Звездара: др Славољуб Николић, помоћник председника општине, Мирослав Мариновић и Лазо Шеган, чланови Већа, Геронтолошког друштва Србије, установа социјалне заштите: Градског центра за социјални рад у Београду- општинских одељења Звездара, Врачар, Савски венац, Героонтолошког центра Београ, Прихватилишта за одрасла и стара лица, установа здравствене заштите: Института за ментално здравље и Завода за геронтологију и палијативно збрињавање, професори, асистенти и студенти: Филозофског факултета, Факултета политичких наука, Високе школе за социјали рад и Факултета за комуникацију и медије, Црвеног крста Београда и Србије, новинари и волонтери Волонтерског сервиса и ХХУ „Хлеб живота“.На трибини су говорили стручњаци који имају искуство у раду са старијим лицима, посебно са проблемима деменције.

Скуп је започео музичким наступом Ансамла „Хлеба живота“ извођењем композиције „Ово је Србија“, а завршен композицијом „Да ја имам срца два“.

Отварајући трибину, Милош Игњатовић, председник Градске општине Звездара, нагласио је да су социјална политика и квалитет свакодневног живота велика обавеза и руководства и запослених у Општини и да је добро да постоји социјална инфраструктура коју има Волонтерски сервис Звездаре као конкретне инструменте за грађане и породице који се обрате за помоћ.

Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, професионалац са дугогодишњим искуством и великим знањем у непосредној заштити старије популације, нагласила је да Србија има солидан правни оквир који пружа заштиту од дискриминације свих па и грађана оболелих од неког облика деменције као и да смо, не само због тога што је Србија потписница Европске социјалне повеље, дужни да се боримо против предрасуда и стигматизације оболелих од деменције и њихових породица. Канцеларија, на чијем је она челу, посебну пажњу посвећује овој теми и због тога даје генералне препоруке да се у свим срединама јачају сви капацитети центара за социјални рад у њиховој заштити.

Јасмина Тошић, директора ХХУ „Хлеб живота“ и руководилац програма за старије, рекла је да се неформални помагачи њеног Удружења са проблемима корисника који имају деменцију и њихових породица, сусрећу више од двадесет година и да је таквих суграђана све више, да достижу разнере епидемије и да не смемо да затварамо очи пред њиховим проблемима  и судбиинама. Тошић је нагласила да сви партнери треба да направимо зид који би био почетна и континуирана брига и  програм подршке овој п опулацији.

Проф др Александра Милићевић Kалашић, неуропсихијатар из Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање и Факултета за комуникацију и медије,нагласила је да је тема деменције на Звездари окупила не само професионалце већ и ентузијасте који само партнерски, удруженим снагама могу да помере праксу. Калашић је истакла да статистика говори да  сваке три секунде у свету неко добије дијагнозу деменције као и да је најважније да се успостави што ранија дијагноза, да се људи едукују да препознају прве симптоме дијагнозе а са чиме треба да буду упознати сви који долазе у контакт са оболелом особом. Посебно је важна превенција у раној доби а медициински третман, кад до болести дође, није довољан већ и социјална заштита, социјализација и брига свих из непосредног окружења дементне особе, рекла је проф Милићевић.

Др Ирена Џелетовић Милошевић из Градског завода за јавно здравље, која пуних десет година координира рад Канцеларије за здравље старијих је посебно нагласила притисак који трпе неговатељи из породице, а реч је најчешће о женама, којима треба континуирана помоћ и подршка како не би дошло до синдрома сагоревања.

Мр Нада Сатарић, оснивач и председник Удружења „Снага пријатељства”, са великим истраживачким и искуством у непосредној пракси са дементним особама, је између осталог нагласила да у Србији и Београду недостају капацитети у пружању сервисих услуга у кућним условима и да је модел Волонтерског сервиса Звездаре добра пракса која би требало да заживи и у другим локалним самоуправама. Она је додала да би постојање дневних боравака за дементне, којих нема – значајно помогли оболелима и очувању њихових капацитета али још више породицама које дуготрајно брину о њима.

Др Драгана Трифуновић Балановић, директорка Дома здравља Звездара, је рекла да у пензију не треба да одлазимо са страхом од старости и заборава. Она је истакла проблем набавке пелена за оболеле које у садашњим  условима породице не могу да добију о трошку здравственог фонда, као што је пракса у Републици Српској, већ морају сами да сносе трошкове који нису занемарљиви. Пелене би биле један од основних права и подршка овим породицама као и промена свести да бити неговатељ не треба да буде срамота и разлог за стигматизацију ових породица. Др Балановић је говорила и о личном искуству о брзи за дементног члана породице наглашавајући да јој у тој  улози знање лекара мање помаже од људског приступа и потребе за непрекидним пружањем пажње и љубави овим пацијентима, а што је за њих најважније.

Др Рада Поповић из Удружења „Окриље”, је наласила да са скупа о деменцији у општини Звездара треба да потекне иницијатива ка ресорним министарствима здравља и социјалне заштите, који треба да утврде протоколе о томе шта волонтери треба и смеју да реализују од помоћи и подршке у кућниим условима, како би  сви били заштићени. Др Поповић је поручила да су помагачима неопходне добре обуке, да је важан њихов бескрајан ентузијазам који треба неговати као и да је важно квалитетно повезивање свих сектора у програмима помоћи оболелима и њиховим  породицама.

Мр Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и координатор Волонтерског сервиса Звездаре, рекла је да Сервис скоро осам година пружа интервентну подршку у кућним условима и Саветовалишту за појединце и породице лицима која се обрате за помоћ али да су важне превентивне активности кроз програме активације, социјализације, развијања личних вештина  и едукација чиме се на најбољи начин превенира усамљеност, депресија и деменција. Она је упутила поруку садашњим колегама/ицама и студентима/кињама социјалног рада да се фокусирају на активацију корисника као најбољу праксу и превенцију настанка социјалне штете и социјалне искуључености појединаца и породица. Урошевић је нагласила да Волонтерски сервис на терену среће и дементне особе које живе саме, без породичног старања и да Сервис о томе обавештава надлежни Центар за социјални рад.

На крају су говорили чланови породица који брину о својим дементним члановима који су изазвали неизбежне емоције код свих присутних. Јелена, која брине о својој сестри у дубоком стадију деменције, рекла је да је њена сестра више не препознаје али да је важно да она зна ко је била њена сестра док је била здрава и да је никада неће оставити без бриге и неге. Гордана Јанићијевић, новинарка, поручила је наставницима и професорима да на часовима грађанског васпитања и веронауке разговарају са младима о значају солидарности и емпатије.

У делу трибине предвиђеном за питања, грађани су могли да добију одговоре присутних стручњака. Представници удружења пензионера са Звездаре су исказали интересовање да се у њиховим простријама организују слични скупови.

Закључци трибине наредних дана биће достављени Министарству рада, запошљавања, борачке и социјалне заштите као прилог процесу израде Стартегије унапређења социјалне заштите у Србији за период 2019-2025., Канцеларији поверенице за заштиту равноправности и Заводу за социјалну заштиту, медијима као и објављени на званичном сајту Градске општине Звездара.

За све учеснике и присутне на трибини организатори скупа Волонтерски сервис Звездаре и ХХУ „Хлеб живота“ обезбедили су инфо материјал, симболичне поклоне које су направили волонтери на креативним радионицама.

Све породице дементних чланова могу да се обрате за помоћ канцеларијама Волонтерског сервиса Звездаре, ул. Булевар краља Александра 395  сваког петка од 12 до 14 часова лично или путем телефона 286-4426 и сваке среде ХХУ „Хлеб живота“, ул.Пожаревачка 53/3 лично или упутем телефона 2443-540.