Завршна конференција пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и превенцију раног напуштања школовања на општини Звездара“ одржана је у уторак 14. маја 2019.  у ГО Звездара у присуству чланова пројектног тима и представника институција и удружења које се баве питањима инклузије Рома. Догађају је присуствовао и Мирослав Мариновић, члан Већа ГО Звездара задужен за социјална питања, као и ромски педагошки асистенти, ромски здравствени медијатори и представници ромских невладиних организација. Корисници пројекта била су деца која су напустила школовање или су у ризику да то ураде и њихове породице.

Председник  ГО Звездара Милош Игњатовић рекао је да је подршка деци, махом ромској, која су напустила школовање, само једна од ствари које Општина ради на побољшању услова за живот Рома на Звездари. Он је истакао да су образовање, здравље, становање и култура ромске популације у фокусу програма које финансира Општина Звездара и да ће се добра сарадња која већ постоји у оквиру општинског тима за инкузију Рома наставити и убудуће.

Председник Националног савета ромске националне мањине Србије Далибор Накић рекао је да је овај важан проблем препознат у стратегији образовања Републике Србије. Он је истакао да последњих година све већи број Рома стиче више и високо образовање захваљујући пројектима попут овог и афирмативним мерама које држава спроводи у циљу уписа већег броја Рома у средње школе и на факултете. Он се захвалио на партнерству на овом пројекту и обећао да ће упознати колеге по Србији са позитивним искуствима са овог пројекта.

Координатор пројекта у име Градске општине Звездара Златко Петрин рекао је да је интерсекторски тим стручњака састављен од експерата из различитих области током ове две године, колико је трајао пројекат, дао подршку за 62 деце која су напустила или су у ризику од напуштања школовања као и њиховим породицама.

Деци су обезбеђени додатни индивидуални часови и школски прибор а родитељима обука за занате (15 родитеља обучено), тренинзи о одговорном родитељству (10 тренинга одржано) и предавања о значају основног образовања у сва четири ромска насеља на Звездари. Поред тога  успостављен је механизам за упозоравање на ризик о напуштању школе у размени информација међу школама, Општином и Центром за социјални рад и унапређени услови за рад  Школе за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“ у Орловском насељу.  Из школа или ромске заједнице је било пријављено 102 деце која су у ризику од напуштања или су напустиле школовање, од тога је 62 прихватило да учествује у пројекту.

Према подацима које су добијени током овог пројекта, узроци напуштања школе ромске деце су различити,  деца живе у дисфункционалним породицама, релативно мали број родитеља прима социјалну помоћ, висок је проценат незапослених  родитеља или старатеља који се углавном се баве сезонским пословима, скупљањем секундарних сировина или одлазе на по пар месеци у  иностранство на рад, те тада поверавају децу родбини, комшијама.

Психолог на пројекту Весна Петровић Урошевић истакла је да је неопходно  пружити подршку детету да се оно у школи осећа пријатно и сигурно, да имају подршку родитења као и неопходне услое за то, али и  да институције (школе, Општина, Центар за социјални рад) треба да помогну и детету и  његовим родитељима, како кроз економско оснаживање и додатну едукацију, тако и кроз борбу против дискриминације, коју оваква деца често трпе.

Педагог на пројекту Дубравка Маљукан Дрљача рекла је да школе треба сензибилисати да на време уоче ризик да дете може да напусти школовање. Она је истакла да је успостављен механизам по којем се кванитификују фактори ризика (социоекономски, понашање, изостанци, постигнуће у школи, прихваћеност и остали) и на основу тога врше превентивне мере подршке детету и породици.

Експерткиња Бранкица Тарбук Јанковић, која је држала тренинге роитељима/старатељима о одговорном родитељству изнела је своје импресије – да родитељи често нису себе ни сагледавали у тој улози, да су често и сами веома млади (малолетнички бракови), као и да је врло често присутно насиље у партнерском односу.

Закључак свих који су учествовали на пројекту је да је пројектом успостављен локални механизам за превенцију осипања деце из школа и да у наредном периоду следи његова пуна примена.

Пројекат је реализовала Градска општина Звездара у партнерству са Националним саветом ромске националне мањине Србије, траје од јуна 2017. до јуна 2019. године, вредност пројекта је 137.000 евра, а финансиран је од стране Европске уније.

Више о пројекту на линку https://zvezdara.rs/podrska-deci-u-riziku-od-napustanja-osnovnog-skolovanja-na-teritoriji-opstine-zvezdara-u-okviru-donatorskog-programa-evropske-unije/.