Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радовa на ремонту лифта у објекту Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 36/2018)

Позив за подношење понуда_06.12.2018

Конкурсна документација_06.12.2018

Одлука о додели уговора_17.12.2018

Обавештење о закљученом уговору_28.12.2018

Уговор