Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења зграде ГО Звездара (јавна набавка  бр. 15/2017)

Позив за подношење понуда_09.06.2017

Конкурсна документација_09.06.2017

Odgovor na pitanja_16.06.2017

КД чишћење зграде измењена и допуњена верзија 16.06.2017

Одлука о додели уговора_14.07.2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права_24.07.2017

Обавештење о пoништењу поступка јавне набавке_06.11.2017

Одлука о додели уговора_11.01.2018

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права_22.01.2018

Закључак о обустави поступка по захтеву за заштиту права_30.01.2018

Обавештење о закљученом уговору_12.02.2018

Уговор