У складу са чланом 76. Закона о култури, након потписивања уговора са носиоцима пројеката одобрених по расписаном Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2021. години, председник Градске општине Звездара донео је Решење о додели средстава бр. 020-2-40/2021 од 19.5.2021.г.
Средствима из буџета ГО Звездара у укупном износу од 1.900.000,00 динара биће суфинансирано 18 пројеката.
Свим носиоцима пројеката Градска општина Звездара жели успешну реализацију пројектних активности.
У прилогу су
– Решење о додели средстава бр. 020-2-40/2021 од 19.5.2021.г.

– уговори закључени са носиоцима одобрених пројеката

 

……………