Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за 2018. годину је на седници одржаној 20.8.2018. године усвојила Предлог одлуке са коначним ранг листама, те је исти проследила председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана. Председник је донео Одлуку која је заведена под бројем 020-2-59 од 28.8.2018. године, као и Решење о додели средстава заведено под бројем 401-2-82 од 28.8.2018. године.

У прилогу се налазе:

Одлука председника ГО Звездара о избору програма/појеката удружења грађана који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 2018. години

Решење о додели средстава

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана:

Београдски центар за истраживање, развој и стварање нових визија у пословању

Дечији ромски хуманитарни центар Влашки Роми

Еколошка дисциплина

КУД „Свети Сава”

Отворено srcе

Пријатељи деце општине Звездара

Републичко удружење студената са хендикепом

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије

Удружење „Звездарски еколошки центар”

Удружење бораца НОР-а Градске општине Звездара

Удружење грађана „Миријево”

Удружење Млади Миријева

Удружење наставника „Доситеј Обрадовић”

Удружење особа са инвалидитетом Београд

Удружење Фићиста

Хуманитарно удружење родитеља тројки и дуплих близанаца „Тројка”

Центар друштвене иницијативе и креативног развоја „ЦДКР”

Центар за реинтеграцију и активизам Београд

Црвени крст Србије-Црвени крст Београд

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области бриге о младима:

Координација удружења избеглих и расељених у Републици Србији

КУД „Свети Сава”

Савез младих ВИБЕ 44 20

Удружење за младе и студенте са инвалидитетом

Удружење за унапређење пословања „Фали ти један папир”

Удружење особа са инвалидитетом Београд

Центар за реинтеграцију и активизам Београд

Црвени крст Србије-Црвени крст Звездара

Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма и пројеката:

Друштво за церебралну и дечију парализу Звездара

Заштита традиције Малог и Великог Мокрог Луга „Луг”

КУД „Свети Сава”

Спортско удружење „Јога центар Сјај”

Удружење за помоћ МНРО Звездара

Удружење избеглих, расељених и досељених лица Завичај Београд

Удружење параплегичара и квадриплегићара „Дунав”

Удружење ратних ветерана града Београда 

Центар за реинтеграцију и активизам Београд

Црвени крст Србије-Црвени крст Звездара

Наративни и финансијски извештаји удружења грађана чији су пројекти финансирани из буџета ГО Звездара у 2018. години:

Сл.белешка_прихваћени извештаји

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана:

Београдски центар нових виѕија

Београдско удружење фићиста

Влашки Роми

Еколошка дисциплина

ЗЕЦ

КУД Свети Сава

Млади Миријева

Отворено srcе

Пријатељи деце Звездаре

Републичко удружење студената са хендикепом

Савез удружења медицинских сестара ПУ Србија

Тројка

УБНОР

УГ Миријево

Удружење особа са инвалидитетом

УН Доситеј Обрадовић

Центар друштвене иницијативе и креативног развоја

Центар за реинтеграцију и активизам

Црвени крст Звездара

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области бриге о младима:

Вибе

Координација избеглих и расељених

Свети Сава

Удружење за младе и студенте са инвалидитетом

Удружење особа са инвалидитетом

Фали ти један папир

Центар за реинтеграцију и активизам

Црвени крст

Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма и пројеката:

Друштво за церебралну и дечју парализу

Дунав

Завичај

Јога центар Сјај

Луг

МНРО

Свети Сава

Удружење ратних ветерана

Центар за реинтеграцију и активизам

Црвени крст Звездара